E-podpis w Kaliszu

Co to jest e-podpis

Zadaniem podpisu elektronicznego jest zastąpienie w komunikacji elektronicznej, podpisu odręcznego. Podpis taki jest przyporządkowany jednej konkretnej osobie. Ustawa o podpisie elektronicznym mówi, że podpis odręczny i bezpieczny podpis elektroniczny są sobie równoważne pod względem mocy prawnej.

szczegóły

Do czego służy podpis elektroniczny

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wykorzystując podpisy elektroniczne możliwe jest podpisywanie faktur, transakcji elektronicznych, umów cywilno-prawnych, deklaracji ZUS, oraz wielu innych dokumentów. W celu sprostania powyższym wymaganiom, w 2002 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. powołała SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

SIGILLUM PCCE, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, zgodny z polskim prawem, jak również polskimi i światowymi standardami.

szczegóły

Nasza oferta

Teraz, również w Kaliszu można w łatwy sposób uzyskać certyfikat. Firma JEMAR współpracuje z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na zasadzie Umowy Handlowej Pośrednictwa w Sprzedaży Usług Certyfikacyjnych z dnia 2011-03-18.

Jednocześnie informujemy, że nasza Firma dokonuje na Państwa życzenie (odpłatnie): - instalacji czytników i oprogramowania oraz inicjalizacji kart kryptograficznych na Państwa sprzęcie komputerowym (wraz z niezbędnym przeszkoleniem w zakresie użytkowej eksploatacji).

szczegóły

Jak uzyskać certyfikat

W celu zakupienia usług certyfikacyjnych oferowanych przez Sigillum PCCE konieczna jest rejestracja w Elektronicznym Punkcie Rejestracji pod adresem www.sigillum.pl i wypełnienie odpowiednich formularzy.

Można się skontaktować się telefonicznie pod numerem 62 766-36-26 w celu wyjaśnienia niejasności przy wypełnianiu formularzy.

Sigillum PCCE ma w swojej ofercie kilka rodzajów certyfikatów, w związku z czym przed dokonaniem wyboru, warto jest poznać wstępną ofertę przedstawioną na stronie internetowej www.sigillum.pl. Punkt rejestracji pobiera opłatę za weryfikację tożsamości osoby posługującej się certyfikatem, która nie jest umieszczona w cenniku certyfikatów.

szczegóły