Jak uzyskać e-podpis

Krok 1

Punkt rejestracji obsługują: Katarzyna Piskuła, Artur Maszak, Punkt rejestracji mieści się w Kaliszu przy ul. Korczak 16/F2 w siedzibie P.W. Jemar, tel. kontaktowy 62 766-36-26.

Krok 2

Aby uzyskać nowy certyfikat lub odnowić dotychczasowy zarejestruj się na stronie www.sigillum.pl w Elektronicznym Punkcie Rejestracji (EPR). Otrzymasz drogą mailową hasła dostępu. Przy pomocy usługi EPR będziesz mógł :

Krok 3

W punkcie rejestracji otrzymasz certyfikat w ciągu godziny od momentu podpisania Umowy.